Batxillerat

Contenido en el idioma por defecto

I després del batxillerat?

Contenido en el idioma por defecto

Un cop aprovat, s’obté el títol de batxiller. I després, què pots fer?