ESO

Contenido en el idioma por defecto

Què hi ha després de l'ESO?

Contenido en el idioma por defecto

Estàs acabant l’ESO, l’ensenyament secundari obligatori, i ara és el moment de decidir quin camí vols seguir. 

Si has aprovat l’ESO, pots continuar cap a batxillerat o fer un cicle formatiu de grau mitjà, per ampliar la teva formació abans d’incorporar-te al món laboral.

Si no has aprovat l’ESO, la incorporació al món laboral et resultarà molt dificultosa, per això et recomanam opcions d’estudis per obtenir la titulació i la formació necessària per incorporar-te amb garanties al món laboral.

És important que pensis com ets, què t’agrada, de què t’agradaria fer feina, què saps fer..., i conèixer l’oferta educativa que hi ha, perquè, com més informació tinguis, més fàcil serà triar. Pensa que no és el mateix jugar a la "Play" que fer feina de dissenyador de videojocs. Convé informar-se de la feina que t'agradaria fer.

D’aquesta decisió depèn el teu futur, i per aquest motiu és molt important que t’informis bé de les diferents possibilitats i et deixis aconsellar per les persones que et poden donar bons consells.

En aquest espai trobaràs informació sobre com pots continuar la teva formació, segons el teu cas.

Si tens el títol de l'ESO

 

Si no tens el títol de l'ESO